Charles Baudelaire :: svět prokletého básníka :: téma Baudelaire
Úvodní stránka  |  Poezie a próza  |  Život v datech  |  Galerie  |  Citáty a glosy  |  Téma Baudelaire  |  Odkazy

Hořké propasti
Jan M. Tomeš
» část prvá «
část druhá
část třetí
část čtvrtá

Charles Baudelaire a jeho čestí překladatelé
Jiří Pelán
část prvá
část druhá

Moralistův hašiš
Nikolaj Savický
část prvá
část druhá
část třetí

Charles Baudelaire
Gustav Francl
Ch.Baudelaire

Charles Baudelaire
Jaroslav Vrchlický
úvodní slovo
Výboru z Květů zla
1927


Čas je hráč
Vladimír Mikeš
část prvá
část druhá
část třetí
část čtvrtá
část pátá

Baudelaire v Čechách
Vladimír Mikeš
Baudelaire v Čechách

Několik 'Prokletých básníků'
čili příspěvek k tématu
Básník a společnost
F.X.Šalda
část prvá
část druhá
část třetí
část čtvrtá

Charles Baudelaire
Théophile Gautier
část prvá
část druhá
část třetí
část čtvrtáNavštivte

Malý koutek poezie

Malý koutek poezie


Baudelaire


Hořké propasti - část prvá
Jan M. Tomeš

Se srdcem zahořklým se jednou zrána dáme,
Svou tužbou puzeni, bez cíle na pochod.
A jdouce v rytmy vln, my tiše kolébáme
tak nekonečno své na konečnosti vod.

(Charles Baudelaire, Cesta)


    Devátého června roku 1841 ráno vyplouval zvolna z rejdy jednoho z největších francouzských přístavů, z Bordeaux, trojstěžník Paquebot des Mers du Sud. Směřoval - pod kapitánem Salizem - kolem mysu Dobré naděje a přes ostrovy Indického oceánu do Indie; jeho cílem byla Kalkata. Zatímco se šinuly dozadu a propadaly budovy Královského náměstí a silueta štíhlé věže baziliky svatého Michaela, cestující s onou zvláštní euforií, smíšenou ze stesku loučení a dychtivosti, jakou probouzejí odjezdy lodí na daleké cesty, dívali se, jak plavčíci, stojící na ráhnech, v nepravidelném rytmu přesných povelů postupně rozvinují plachty. Na můstku blízko kapitána, bez úsměvu a bez viditelného vnitřního pohnutí stál mladý muž, oblečený se střízlivou, netečnou nonšalancí anglofila. Dlouhá cesta, již měl před sebou, týdny na moři, noci pod hvězdami tropů, světélkující hřebeny vln, ostrovy s fantastickými vegetacemi - to všechno nebylo myšleno jako skvělý dar ke dvacátým narozeninám, oslaveným v dubnu téhož roku. Naopak. Cesta, která pro něj právě začínala a měla trvat téměř rok, byla trestem. Určil jej svému nevlastnímu synovi, Charlesu Baudelairovi, generál Jacques Aupick. Trestem za to, že po vyloučení z pařížské koleje Louis le Grand a po zkoušce dospělosti složené jenom s obtížemi se svému nevlastnímu otci vzepřel. Nejenom z nenávisti, již choval od chlapeckých let k druhému manželu své matky, ale také z naléhavé, nutkavé a neodolatelné touhy po nezávislosti, nespoutané rodinným prostředím. Odmítl dráhu diplomata, kterou - hladkou a skvělou - mu chtěl a byl by také dovedl generál Aupick svými vlivy snadno zajistit. Charles Baudelaire se vzepřel s jasně vysloveným přáním věnovat se literatuře. Nevlastní otec mladého, zcela neznámého a zatím nepublikujícího básníka, voják zvyklý na energická sice, ale rovná řešení všech nesnází, se pokusil ještě jednou dát nebezpečným - jak věřil - sklonům jiný cit a usměrnit nezkrotnou povahu. Avšak touha po velkém vnitřním dobrodružství, které jakmile jsme se jednou rozhodli, rychle nabývá tvářnosti svobodně zvoleného osudu, nemůže být nahrazena dobrodružstvím vnějším a připoutána k jiným životním cílům.

    Kapitán lodi, který byl generálovým přítelem a jemuž právě proto byl Charles Baudelaire svěřen, během dlouhé plavby hovoříval s velkou přirozeností a přátelsky s korektní a nudící se obětí tohoto zvláštního a velmi komfortního exilu. Nenápadnými narážkami se vracel stále častěji k důmyslné a dokonalé organizaci zámořského obchodu a k velkým finančním možnostem, které nabízí.

    Avšak chladným zrcadlem okázalého nezájmu jeho svěřence plynou - a tonou v něm - veliké obrazy oblohy a vod. Po celé dny stoupají, naklánějí se a klesají horizonty ničím nepřerušené. Jenom čas od času tichá plachetnice míjí kolem a jenom velcí ptáci sledují brázdu za lodí. Vše, bez nejmenšího úsilí pamatovat si, ukládá se hluboko ve spodních vrstvách vědomí a snění, v neustálé konfrontaci s předčasnou hořkostí. S hořkostí, probuzenou ztrátou štěstí dětského světa, a prvním, zcela nedávným nárazem děsivé a záludné choroby. Ukládá se, aby později brod mnohapalcovým tlakem života bylo proměněno v obrazy a symboly. Trpké soli této cesty, všechny zhuštěné vůně, barvy a zvuky se prolnou a vykrystalizují za dvacet let ve velkou báseň, v podobenství Cesty, sumu celoživotní lidské a básnické zkušenosti, napsanou na sklonku života a v době účtování na normandském břehu v Honfleuru, malém pokoji s výhledem na moře. To bude ona báseň, jíž ještě Rimbaudův Opilý koráb je znásobenou, frenetickou ozvěnou.


www.baudelaire.cz :: Since 2002 :: Based On Layout Designed By Danny Is On Fire Productions © 2006