Charles Baudelaire :: svět prokletého básníka :: Poezie a próza
Úvodní stránka  |  Poezie a próza  |  Život v datech  |  Galerie  |  Citáty a glosy  |  Téma Baudelaire  |  Odkazy
English version  |  Version Française

české překlady

» Květy zla «

Věnování
Předmluva

Spleen a Ideál
Žehnání
Albatros
Vzlétání
Spojitosti
Miluji vzpomínku
Majáky
Nemocná Musa
Prodejná Musa
Nehodný mnich
Nepřítel
Osud
Minulý život
Cikáni na cestách
Člověk a Moře
Don Juan v Podsvětí
Ztrestání Pýchy
Krása
Ideál
Obryně
Maska
Hymna na Krásu
Klenoty
Exotický parfum
Vlas
Ó, já tě zbožňuji
Ty, ženo nečistá
Sed non satiata
V těch šatech vlnivých
Tancující had
Mršina
De profundis clamavi
Upír
Lethe
Spě s hroznou židovkou
Pohrobní výčitka
Kočka
Duellum
Balkon
Posedlý
Fantom
Ty verše dávám ti
Semper eadem
Ona celá
Co jenom povíš dnes
Živá pochodeň
Té, která je příliš veselá
Zvratnost
Zpověď
Svítání v duši
Harmonie večera
Lahvička
Jed
Kalné nebe
Kočka
Krásná loď
Vyzvání na cestu
Nenapravitelné
Rozhovor
Podzimní zpěv
Jedné Madoně
Odpolední píseň
Sisina
Jedné kreolské dámě
Moesta et errabunda
Strašidlo
Podzimní sonet
Smutek Luny
Kočky
Sovy
Dýmka
Hudba
Hrobka prokletého básníka
Fantastická rytina
Veselý mrtvý
Sud Záště
Puklý zvon
Spleen
Spleen
Spleen
Spleen
Posedlost
Touha po Nicotě
Alchymie Bolesti
Sympatická Hrůza
Modlitba pohanova
Poklop
Půlnoční zpytování
Smutný madrigal
Varovatel
Vzpurník
Velmi daleko
Strž
Nářek Ikarův
Rozjímání
Heautontimorumenos
Nezměnitelné
Hodiny

Pařížské obrazy
Krajina
Slunce
Uražená Luna
Rusovlasé žebračce
Labuť
Sedm starců
Stařenky
Slepci
Jedné kolemjdoucí
Pracující kostlivec
Soumrak
Hra
Tanec kostlivců
Láska ke Lži
Já v duchu stále zřím
Té chůvě
Mlhy a deště
Pařížský sen
Svítání

Víno
Duše vína
Víno hadrářů
Víno vrahovo
Víno samotářovo
Víno milenců

Květy zla
Epigraf k odsouzené knize
Záhuba
Mučednice
» Lesbos «
Prokleté ženy
Prokleté ženy
Dvě hodné sestřičky
Krvavé zřídlo
Alegorie
Beatrice
Proměny Upírovi
Cesta na Kytheru
Amor a Lebka

Vzpoura
Zapření svatého Petra
Abel a Kain
Litanie k Satanovi

Smrt
Smrt milenců
Smrt chudých
Smrt umělců
Konec dne
Sen zvědavcův
Cesta

Doplňky
Théodoru de Banville
Dýmka Míru

Tříšť
Západ Romantického slunce

Galanterie
Vodotrysk
Bertiny oči
Hymna
Nápovědi obličeje
Šereda
Franciscae meae laudes

Epigrafy
Verše k portrétu Honoré Daumiera
Lola de Valence
Na Tassa ve vězení

Rozmanité básně
Hlas
Netušené
Výkupné
Jedné Malabarance

Buffonerie
Na debut Aminy Boschetti v divadle de la Monnaie v Bruselu
O jednom dotěravci
Laškovná hospůdka
Epilog

Malé básně v próze

Báseň o hašiši

Fanfarlo

Důvěrný deník


originale française

Les fleurs du mal

Petits poemes en prose

La Fanfarlo


Baudelaire in English

The Flowers of Evil

Prose Poems

Fanfarlo
Navštivte

Malý koutek poezie

Malý koutek poezie


Baudelaire


Květy zla

Previous    Next


Lesbos

Kolébko římských her a řeckých rozkošností,
Lesbe, tak slavný sny svých nocí jako dnů,
jež zdobí polibky, mdlé, plné horoucnosti,
se žárem paprsků a s chladem melounů,
kolébko římských her a řeckých rozkošností,

Lesbe, kde polibky jsou jako vodopády,
jež vrhají se v hloub bez všeho zděšení
a pádí za nářku a klokotavé vády,
tajemné, bouřlivé a plné hemžení,
Lesbe, kde polibky jsou jako vodopády,

Lesbe, kde vzájemně se Fryné přitahují,
kde na nejtišší vzdech se echo ozývá,
věz, roje hvězd se ti jak Pafu obdivují,
má proč být Venuše na Sapho žárliva,
Lesbe, kde vzájemně se Fryné přitahují,

Lesbe těch nocí mdlých, jež horkostí jsou známy,
v nichž - planá rozkoši! - si ve svém zrcadle
laskají tělem žen vděk dospělosti panny
se zraky, jež jim žhnou, do důlků zapadlé,
Lesbe těch nocí mdlých, jež horkostí jsou známy,

nechť Platon mračí zrak v své přísné hrdopýše,
usmíříš nebesa přemírou laskání,
rozkošný ostrove, vladaři sladké říše,
a stálým hledáním za miliskování.
Nechť Platon mračí se v své přísné hrdopýše!

Usmíříš nebesa mukami bez úlevy,
jež jsou již souzena všem srdcím dychtivým,
toužícím mimo svět, nám známý, za úsměvy,
kdes v jiných nebesích se mihnuvšími jim.
Usmíříš nebesa mukami bez úlevy!

Ach, který bůh by, tě chtěl soudit, Lesbe drahý,
a zavrhnout tvou skráň, tak zbledlou tíhou děl,
když neodvážily ty jeho zlaté váhy
spoušť slz, cos potoky do moře odváděl?
Ach, který bůh by tě chtěl soudit, Lesbe drahý?

Co dí nám zákony, nechť bezpráví či práva?
Ó panny vznešené, vy archipelu cti,
váš kult je ctihodný jak jiný, buď mu sláva,
a láska na peklo či nebe nemyslí.
- Co dí nám zákony, nechť bezpráví či práva?

On Lesbos vybral si tu ze všech právě mne, mne,
k slavení tajemství svých panen kvetoucích,
a já již v mládí žil té mysterii temné,
ve které temný pláč se mísí v divý smích.
On Lesbos vybral si tu ze všech právě mne, mne,

a já to od těch čas již hlídám na Leukatu
jak bystrooká stráž, jež ve dne v noci bdí,
číhajíc na brigu anebo na fregatu,
jež v dálkách na nebi se svými tvary chví,
a já to od těch čas již hlídám na Leukatu,

chtě zvědět, zdali je to moře přece milé
a jednou zvečera za temných vzlyků skal
vyplaví na Lesbos, jenž odpouští hřích chvíle,
mrtvolu Sapho, té, jež vydala se v dál,
chtíc zvědět, zdali je to moře přece milé,

Sapho, té básnířky, mužatky, milovnice,
sličnější Venuše bledými skráněmi.
Blankytné oči zmoh' zrak černé zřítelnice,
vsazený v temný kruh vyrytý strázněmi
Sapho, té básnířky, mužatky, milovnice!

- Sličnější Venuše, jež je tak zbožňována,
nad světem pnoucí se a dštící jas a třpyt
své plavé mladosti na starce Okeana,
jenž je svou vznešenou a krásnou dcerou zpit.
Sličnější Venušc, jež je tak zbožňována!

Sapho, jež zemřela ten den, kdy rouhala se,
kdy dala, hanobíc kult nových obřadů,
své tělo panenské, žel, v celé jeho kráse
na pospas pyšnivci, jenž ztrestal proradu
Sapho, jež zemřela ten den, kdy rouhala se.

A od té doby to tak Lesbos lká, pln hoře,
a přes pocty, jež svět mu vzdává zpěvem svým,
se denně opájí za noci rykem bouře,
vrhaným k nebesům skalnatým pobřežím.
A od té doby to tak Lesbos lká, pln hoře!


Přeložil Svatopluk Kadlec


originale française: CXa. Lesbos

Budelaire in English: Lesbos


www.baudelaire.cz :: Since 2002 :: Based On Layout Designed By Danny Is On Fire Productions © 2006