Charles Baudelaire :: svět prokletého básníka :: Poezie a próza
Úvodní stránka  |  Poezie a próza  |  Život v datech  |  Galerie  |  Citáty a glosy  |  Téma Baudelaire  |  Odkazy
English version  |  Version Française

české překlady

» Květy zla «

Věnování
Předmluva

Spleen a Ideál
Žehnání
Albatros
Vzlétání
Spojitosti
Miluji vzpomínku
Majáky
Nemocná Musa
Prodejná Musa
Nehodný mnich
Nepřítel
Osud
Minulý život
Cikáni na cestách
Člověk a Moře
Don Juan v Podsvětí
Ztrestání Pýchy
Krása
Ideál
Obryně
Maska
Hymna na Krásu
Klenoty
Exotický parfum
Vlas
Ó, já tě zbožňuji
Ty, ženo nečistá
Sed non satiata
V těch šatech vlnivých
Tancující had
Mršina
De profundis clamavi
Upír
Lethe
Spě s hroznou židovkou
Pohrobní výčitka
Kočka
Duellum
Balkon
Posedlý
Fantom
Ty verše dávám ti
Semper eadem
Ona celá
Co jenom povíš dnes
Živá pochodeň
Té, která je příliš veselá
Zvratnost
Zpověď
Svítání v duši
Harmonie večera
Lahvička
Jed
Kalné nebe
Kočka
Krásná loď
Vyzvání na cestu
Nenapravitelné
Rozhovor
Podzimní zpěv
Jedné Madoně
Odpolední píseň
Sisina
Jedné kreolské dámě
Moesta et errabunda
Strašidlo
Podzimní sonet
Smutek Luny
Kočky
Sovy
Dýmka
Hudba
Hrobka prokletého básníka
Fantastická rytina
Veselý mrtvý
Sud Záště
Puklý zvon
Spleen
Spleen
Spleen
Spleen
Posedlost
Touha po Nicotě
Alchymie Bolesti
Sympatická Hrůza
Modlitba pohanova
Poklop
Půlnoční zpytování
Smutný madrigal
Varovatel
Vzpurník
Velmi daleko
Strž
Nářek Ikarův
Rozjímání
Heautontimorumenos
Nezměnitelné
Hodiny

Pařížské obrazy
Krajina
Slunce
Uražená Luna
Rusovlasé žebračce
Labuť
Sedm starců
Stařenky
Slepci
Jedné kolemjdoucí
Pracující kostlivec
Soumrak
Hra
Tanec kostlivců
Láska ke Lži
Já v duchu stále zřím
Té chůvě
Mlhy a deště
Pařížský sen
Svítání

Víno
Duše vína
Víno hadrářů
Víno vrahovo
Víno samotářovo
Víno milenců

Květy zla
Epigraf k odsouzené knize
Záhuba
Mučednice
Lesbos
Prokleté ženy
Prokleté ženy
Dvě hodné sestřičky
Krvavé zřídlo
Alegorie
Beatrice
Proměny Upírovi
Cesta na Kytheru
Amor a Lebka

Vzpoura
» Zapření svatého Petra «
Abel a Kain
Litanie k Satanovi

Smrt
Smrt milenců
Smrt chudých
Smrt umělců
Konec dne
Sen zvědavcův
Cesta

Doplňky
Théodoru de Banville
Dýmka Míru

Tříšť
Západ Romantického slunce

Galanterie
Vodotrysk
Bertiny oči
Hymna
Nápovědi obličeje
Šereda
Franciscae meae laudes

Epigrafy
Verše k portrétu Honoré Daumiera
Lola de Valence
Na Tassa ve vězení

Rozmanité básně
Hlas
Netušené
Výkupné
Jedné Malabarance

Buffonerie
Na debut Aminy Boschetti v divadle de la Monnaie v Bruselu
O jednom dotěravci
Laškovná hospůdka
Epilog

Malé básně v próze

Báseň o hašiši

Fanfarlo

Důvěrný deník


originale française

Les fleurs du mal

Petits poemes en prose

La Fanfarlo


Baudelaire in English

The Flowers of Evil

Prose Poems

Fanfarlo
Navštivte

Malý koutek poezie

Malý koutek poezie


Baudelaire


Květy zla

Previous    Next


Zapření svatého Petra

Co říká asi Bůh těm kletbám svého lidu,
jež k jeho Serafům se nesou den co den?
Jak tyran, jenž je mas a vín již nasycen,
zpit naším rouháním, on usne vždycky v klidu.

Změť stenů mučených a popravovaných
zní možná opojně, když v chór se spolu spojí;
vždyť nebe přes vši krev, co jeho rozkoš stojí,
je stále hladové, vždy znova lačno jich!

- Ó Kriste, vzpomeň si na Olivetskou horu!
Tys kleče v důvěře Jej prosil za vzlyků,
a On se v nebi smál za hřmotu hřebíků,
jež kati vbíjeli v Tvé tělo tvora tvorů.

Když viděls žoldáky a děvky z kuchyně
na Tvoje božství plít za hulákání davu,
když cítils pronikat hrot trnů zvolna v hlavu,
kde záříc sídlila vždy Lidskost jedině,

když tíže strašlivá již zlomeného těla
natáhla najednou Tvé paže k prasknutí
a skrání zsinalou pot s krví kanul Ti,
když se Tvá nahá hruď všem za terč nabízela,

vzpomínals na ty dny, tak krásné, zářící,
kdy přišel s věčný slib na zemi vyplniti,
kdy šlapals po cestách, jež byly samé kvítí,
klusaje vítězně na tiché oslici,

kdy, v srdci statečném pln naděje a síly,
jsi zmrskal kupčíky a učitelem byl?
Nevnikla, dřív než ji hrot kopí prorazil,
v Tvou hruď snad výčitka za onu hořkou chvíli?

- Já jistě opustím rád tento svět, kde, žel,
sen svého bratra čin již dlouho nenachází.
Kdo mečem bojuje, od meče vždycky schází!
- Když zapřel ]ežíše ... on Petr pravdu měl!


Přeložil Svatopluk Kadlec


Další dostupné překlady:
Viktor Dyk - Zapření svatého Petra
Budelaire in English: St Peter's Denial


www.baudelaire.cz :: Since 2002 :: Based On Layout Designed By Danny Is On Fire Productions © 2006