Charles Baudelaire :: svět prokletého básníka :: Poezie a próza
Úvodní stránka  |  Poezie a próza  |  Život v datech  |  Galerie  |  Citáty a glosy  |  Téma Baudelaire  |  Odkazy
English version  |  Version Française

české překlady

» Květy zla «

Věnování
Předmluva

Spleen a Ideál
Žehnání
Albatros
Vzlétání
Spojitosti
Miluji vzpomínku
Majáky
Nemocná Musa
Prodejná Musa
Nehodný mnich
Nepřítel
Osud
Minulý život
Cikáni na cestách
Člověk a Moře
Don Juan v Podsvětí
Ztrestání Pýchy
Krása
Ideál
Obryně
Maska
Hymna na Krásu
Klenoty
Exotický parfum
Vlas
Ó, já tě zbožňuji
Ty, ženo nečistá
Sed non satiata
V těch šatech vlnivých
Tancující had
Mršina
De profundis clamavi
Upír
Lethe
Spě s hroznou židovkou
Pohrobní výčitka
Kočka
Duellum
Balkon
Posedlý
Fantom
Ty verše dávám ti
Semper eadem
Ona celá
Co jenom povíš dnes
Živá pochodeň
Té, která je příliš veselá
Zvratnost
Zpověď
Svítání v duši
Harmonie večera
Lahvička
Jed
Kalné nebe
Kočka
Krásná loď
Vyzvání na cestu
Nenapravitelné
Rozhovor
Podzimní zpěv
Jedné Madoně
Odpolední píseň
Sisina
Jedné kreolské dámě
Moesta et errabunda
Strašidlo
Podzimní sonet
Smutek Luny
Kočky
Sovy
Dýmka
Hudba
Hrobka prokletého básníka
Fantastická rytina
Veselý mrtvý
Sud Záště
Puklý zvon
Spleen
Spleen
Spleen
Spleen
Posedlost
Touha po Nicotě
Alchymie Bolesti
Sympatická Hrůza
Modlitba pohanova
Poklop
Půlnoční zpytování
Smutný madrigal
Varovatel
Vzpurník
Velmi daleko
Strž
Nářek Ikarův
Rozjímání
Heautontimorumenos
Nezměnitelné
Hodiny

Pařížské obrazy
Krajina
Slunce
Uražená Luna
Rusovlasé žebračce
Labuť
Sedm starců
» Stařenky «
Slepci
Jedné kolemjdoucí
Pracující kostlivec
Soumrak
Hra
Tanec kostlivců
Láska ke Lži
Já v duchu stále zřím
Té chůvě
Mlhy a deště
Pařížský sen
Svítání

Víno
Duše vína
Víno hadrářů
Víno vrahovo
Víno samotářovo
Víno milenců

Květy zla
Epigraf k odsouzené knize
Záhuba
Mučednice
Lesbos
Prokleté ženy
Prokleté ženy
Dvě hodné sestřičky
Krvavé zřídlo
Alegorie
Beatrice
Proměny Upírovi
Cesta na Kytheru
Amor a Lebka

Vzpoura
Zapření svatého Petra
Abel a Kain
Litanie k Satanovi

Smrt
Smrt milenců
Smrt chudých
Smrt umělců
Konec dne
Sen zvědavcův
Cesta

Doplňky
Théodoru de Banville
Dýmka Míru

Tříšť
Západ Romantického slunce

Galanterie
Vodotrysk
Bertiny oči
Hymna
Nápovědi obličeje
Šereda
Franciscae meae laudes

Epigrafy
Verše k portrétu Honoré Daumiera
Lola de Valence
Na Tassa ve vězení

Rozmanité básně
Hlas
Netušené
Výkupné
Jedné Malabarance

Buffonerie
Na debut Aminy Boschetti v divadle de la Monnaie v Bruselu
O jednom dotěravci
Laškovná hospůdka
Epilog

Malé básně v próze

Báseň o hašiši

Fanfarlo

Důvěrný deník


originale française

Les fleurs du mal

Petits poemes en prose

La Fanfarlo


Baudelaire in English

The Flowers of Evil

Prose Poems

Fanfarlo
Navštivte

Malý koutek poezie

Malý koutek poezie


Baudelaire


Květy zla

Previous    Next


Stařenky

(Victoru Hugovi)

I.

V malebných zákoutích velkoměst plných ruchu,
tam, kde i šerednost se mění v krásnou věc,
vyhlížím, hově tím vždy rozmarnému duchu,
podivné bytosti, přes sešlost milé přec.

Teď chromé, byly to kdys Lais, Eponiny!
- Ach, milujme je dál, jsou dosud dušemi,
byť křivé, hrbaté a chabé jako stíny!
V suknicích plných děr a v šátcích s třásněmi

se plazí ve větrech, jež krutě bičují je,
cítíce mrazení, když hrčí omnibus,
a k bokům tisknouce své tašky, relikvie,
jež vyšil rebusy či květy dávný vkus.

Cupají komicky, podobny loutkám vskutku,
jak poraněná zvěř se těžce belhají
či tančí mimoděk jak zvonky plné smutku,
na které věsí se zlý Démon potají.

Ač staré, mají přec dvě oči, jehly jasné,
svítící leskem děr, v nichž v noci spí čerň vod,
zrak malých dívenek, jenž roztomile žasne
a na vše třpytivé se směje o překot.

Zda jste si povšimli na stařenině rakvi,
že je tak maličká jak dětská častokrát?
Učená Smrt v ten pár dvou podobných si rakví
ukládá zvláštní znak, jímž každý bývá jat,

a mně pak, vidím-li ten vetchý fantom lidský
hemživým obrazem Paříže přecházet,
se o té bytosti, tak křehké, zdává vždycky,
že k nové kolébce se tiše bere vpřed,

leč byl bych, měřictvím se zabývaje v snění,
před nesouladností těch údů přemýšlel,
kolikrát truhlář as to v potu tváři mění
tvar truhly, do které se klade změť těch těl.

- Ty oči, studně slz, jichž jsou v nich miriady,
kelímky, v kterých byl kov zanechal svůj jas,
chovají pro toho, jejž kojil Osud hlady,
v svých tůních tajemných spoušť čaromocných krás!


II.

Starého Frascati Vestálka milující,
ta kněžka Thalie, tak slavná v okolí,
jejížto jméno zná jen suflér v hrobě tlící,
ta, již kdys stínilo svým kvítím Tivoli,

ty všechny, všechny mě z té duše opájejí!
Než jsou tu, které slast vždy zříce v bolesti,
žádaly Oddanost o dobrá křídla její:
"Ú Hippogryfe, rač nás v nebe donésti!"

Ta, v krutých neštěstích svou vlastí pocvičená,
ta, kterou přetížil zlý manžel tíhou běd,
i ta, ctná Madona, svým děckem probodená,
by mohla ze svých slz tok řeky vytvářet!


III.

Jak já ty stařenky jsem sledovával kdysi!
Z nich jedna, když se s hůr již slunce naklání
a plno rudých ran do barev nebe mísí,
si snivě sedala na lávku v ústraní

a naslouchala tam té ryčné hudbě známé,
jíž sady svlažuje sbor dobrých vojáků
a jež v těch večerech, kdy v duchu okříváme,
nalévá hrdinství do srdce měšťáků.

Hltajíc, vzpřímena, pravidel přísně dbalá,
ten válečnický zpěv, jenž s čela hnal jí stín,
jak stará orlice své oko otvírala,
a mramorová skráň se zdála pro vavřín!


IV.

Tak zmatkem živých měst se tiše ubíráte,
stoické, bez žalob na bídu krutých let,
vy matky trpící, vy nevěstky či svaté,
vy, jejichž jméno si kdys šeptal celý svět.

Vy, jež jste bývaly sám půvab, ctnost a sláva,
jste lidem lhostejny a vůbec neznámy!
Teď vás jen opilec svou láskou napadává
a drzý, sprostý kluk se šklebí za vámi.

Vy stíny svraštělé, jež stydíte se žíti,
teď plaše, shrbeny, se ploužíte kol zdí,
a svět vás nezdraví, vy prapodivná bytí,
pro věčnost zralé již mdlé zbytky lidskosti!

Já, který zpovzdáli vás střežím starostlivě,
zíraje na váš krok, žel, plný vratkosti,
tak jako kdybych byl snad vaším otcem, dive,
já tajně okouším však tajných radostí:

vídávám najednou zas vaše vášně kvésti,
prožívám vaše dny, jak zlý, tak dobrý čas,
mé srdce těší se za vašich hříchů štěstí,
má duše, třpytí se vší vaší ctností zas!

Ruiny, příbuzné, vy hlavy téže výšky!
Já každý večer vám své sbohem dávám všem!
Kde zítra budete, vy Evy s osmi křížky,
jež hrozný Boží spár již tiskne pod tu zem?


Přeložil Svatopluk Kadlec


originale française: XCI. Les Petites Vieilles

Budelaire in English: The Little Old WomenVysvětlivky:
Lais: slavná řecká kurtizána;
Eponina: galská hrdinka, připomínaná Chateaubriandem v Mučednících;
Frascati: pařížská herna, uzavřená roku 1837;
Tivoli: jméno pařížské zahrady, kde se v létě pořádaly koncerty;
hippogryf: jméno, jimž Ariosto označil bájného živočicha, okřidleného koně.


www.baudelaire.cz :: Since 2002 :: Based On Layout Designed By Danny Is On Fire Productions © 2006