Charles Baudelaire :: svět prokletého básníka :: Poezie a próza
Úvodní stránka  |  Poezie a próza  |  Život v datech  |  Galerie  |  Citáty a glosy  |  Téma Baudelaire  |  Odkazy
English version  |  Version Française

české překlady

» Květy zla «

Věnování
Předmluva

Spleen a Ideál
Žehnání
Albatros
Vzlétání
Spojitosti
Miluji vzpomínku
Majáky
Nemocná Musa
Prodejná Musa
Nehodný mnich
Nepřítel
Osud
Minulý život
Cikáni na cestách
Člověk a Moře
Don Juan v Podsvětí
Ztrestání Pýchy
Krása
Ideál
Obryně
Maska
Hymna na Krásu
Klenoty
Exotický parfum
Vlas
Ó, já tě zbožňuji
Ty, ženo nečistá
Sed non satiata
V těch šatech vlnivých
Tancující had
Mršina
De profundis clamavi
Upír
Lethe
Spě s hroznou židovkou
Pohrobní výčitka
Kočka
Duellum
Balkon
Posedlý
Fantom
Ty verše dávám ti
Semper eadem
Ona celá
Co jenom povíš dnes
Živá pochodeň
Té, která je příliš veselá
Zvratnost
Zpověď
Svítání v duši
Harmonie večera
Lahvička
Jed
Kalné nebe
Kočka
Krásná loď
Vyzvání na cestu
Nenapravitelné
Rozhovor
Podzimní zpěv
Jedné Madoně
Odpolední píseň
Sisina
Jedné kreolské dámě
Moesta et errabunda
Strašidlo
Podzimní sonet
Smutek Luny
Kočky
Sovy
Dýmka
Hudba
Hrobka prokletého básníka
Fantastická rytina
Veselý mrtvý
Sud Záště
Puklý zvon
Spleen
Spleen
Spleen
Spleen
Posedlost
Touha po Nicotě
Alchymie Bolesti
Sympatická Hrůza
Modlitba pohanova
Poklop
Půlnoční zpytování
Smutný madrigal
Varovatel
Vzpurník
Velmi daleko
Strž
Nářek Ikarův
Rozjímání
Heautontimorumenos
Nezměnitelné
Hodiny

Pařížské obrazy
Krajina
Slunce
Uražená Luna
Rusovlasé žebračce
Labuť
Sedm starců
Stařenky
Slepci
Jedné kolemjdoucí
Pracující kostlivec
Soumrak
Hra
Tanec kostlivců
Láska ke Lži
Já v duchu stále zřím
Té chůvě
Mlhy a deště
Pařížský sen
Svítání

Víno
Duše vína
Víno hadrářů
Víno vrahovo
Víno samotářovo
Víno milenců

Květy zla
Epigraf k odsouzené knize
Záhuba
Mučednice
Lesbos
» Prokleté ženy «
Prokleté ženy
Dvě hodné sestřičky
Krvavé zřídlo
Alegorie
Beatrice
Proměny Upírovi
Cesta na Kytheru
Amor a Lebka

Vzpoura
Zapření svatého Petra
Abel a Kain
Litanie k Satanovi

Smrt
Smrt milenců
Smrt chudých
Smrt umělců
Konec dne
Sen zvědavcův
Cesta

Doplňky
Théodoru de Banville
Dýmka Míru

Tříšť
Západ Romantického slunce

Galanterie
Vodotrysk
Bertiny oči
Hymna
Nápovědi obličeje
Šereda
Franciscae meae laudes

Epigrafy
Verše k portrétu Honoré Daumiera
Lola de Valence
Na Tassa ve vězení

Rozmanité básně
Hlas
Netušené
Výkupné
Jedné Malabarance

Buffonerie
Na debut Aminy Boschetti v divadle de la Monnaie v Bruselu
O jednom dotěravci
Laškovná hospůdka
Epilog

Malé básně v próze

Báseň o hašiši

Fanfarlo

Důvěrný deník


originale française

Les fleurs du mal

Petits poemes en prose

La Fanfarlo


Baudelaire in English

The Flowers of Evil

Prose Poems

Fanfarlo
Navštivte

Malý koutek poezie

Malý koutek poezie


Baudelaire


Květy zla

Previous    Next


Prokleté ženy

V pasvitu nyvých lamp dumala Hippolyta,
sníc v měkkých polštářích o strašném laskání,
po kterém ležela na lůžku jako zbita,
když bylo strhalo plášť nevinnosti s ní.

Hledala pohledem, zkaleným po vichřici,
oblohu čistoty, jež prchala jí v dál,
podobna poutníku, stáčejícímu líci
k modrému obzoru, jímž se byl ráno bral.

Proud slz, jenž stékal jí z mdlých očí bílou skrání,
zdrcenost, ztrnulost a výraz chlípnosti,
pár paží, složených jak pár dvou marných zbraní,
vše bylo ozdobou té křehké sličnosti.

U nohou, pokojná a plna slasti snivé,
ji hřála Delfina svým žhavým pohledem
jak šelma, střežící svou kořist, již si dříve
již poznamenala svým strašným silným klem.

Ta kráska svalnatá, před něžnou klečíc, skvělá,
srkala s rozkoší již víno triumfu
a chtivě, dychtivě se nad ní nakláněla,
chtíc milý tichý dík snad sklidit s jejích rtů.

Hledala ve zraku té oběti své touhy
bezhlesý, němý zpěv, zpívaný radostí,
a vděk, vděk vznešený a nekonečně dlouhý,
jejž víčko jako ston přes svoje brvy dští.

- "Mluv, Hippolyto, mluv! Co tomu říkáš? Nuže?
Již chápeš, srdečko, že nemáš nabízet
k posvátné oběti své křehké první růže
prudkému vanutí, jež může zničit květ?

Mé něžné polibky, toť vážky bez vší tíhy,
průhledná jezera zvečera hladící,
polibky milenců však hloubí hrozné rýhy
jak káry těžkých kol či kola s radlicí.

Najedou na tebe jak hrubý potah v zvůli,
dobytčí spřežení s kopyty bez citu...
Má sestro, srdečko, mé vše, ty moje půli,
rač zvednout ke mně tvář, své oči z blankytů!

Za jeden pohled tvůj, jenž tiší všechny strasti,
ti, Hippolyto, hned, v té chvíli pozvednu
závoje s mocnějších, tajuplnějších slastí
a ukolébám tě do nekonečných snů!"

Tu Hippolyta k ní však zvedne mladé líce:
- "Já nejsem nevděčna své drahé Delfině,
ničeho neželím, jen trpím, strachujíc se,
tak jako po noční hrůz plné hostině.

On na mne padá strach se strašlivými stíny,
s černými zástupy bloudících strašidel,
jež s cesty rády by mě svedly na písčiny,
rudými obzory kol obklíčené, žel!

Rci, dopouštíme se snad nepřístojných činů?
Vysvětli, můžeš-li, ten děs, co zakouším!
Když zveš mě andělem, já hrůzou vždycky hynu,
a přece cítím zas svá ústa tíhnout k tvým!

Nepatři na mne tak, ty pouto všech mých citů,
ty, kterou miluji, má sestro zvolená,
byť jsi jen nástrahou, již peklo strojí mi tu,
začátkem prokletí, jež postihnout mě má!"

Delfina, hodivši svou hřívou s temným vlasem,
jakoby dupajíc po delfské trojnožce,
jí s okem fatálním však řekla pevným hlasem:
"Kdo jenom před láskou o pekle mluvit chce?

Buď proklet na věky ten snílek pobloudilý,
jenž první na světě chtěl ve své tuposti,
jat marným problémem, jejž nelze dovést k cíli,
milostné lichotky slučovat s cudností!

Kdo jest tak bláhový, že hodlá spojovati
v mystickém akordu stín se žárem, noc s dnem,
ten nikdy nebude si choré tělo hřáti
v tom slunci růžovém, jež láskou jmenujem'!

Běž hledat ženicha a dej, když se ti líbí,
své srdce panenské v plen jeho laskání;
přineseš mi sem zpět, zděšena, želíc chyby,
svá ňadra plná ran po krutém sápání.

Jednomu pánu tu lze jenom sloužit cele!"
To dítě, roníc žal, však vzkřiklo zdrceně:
"Já cítím, jako by mi propast zela v těle,
a touto propastí je vlastní srdce mé!

Jak prázdno hluboké, jak sama sopka žhavé!
Nic, běda, neztiší tu stvůru kňučící,
nic neuhasí žár té Eumenidy dravé,
jež krutě do krve je pálí smolnicí.

Nechť naše záclony nás zavřou mimo žití
a sladká únava dá srdci v míru spát!
Já chci se, Delfino, v tvých ňadrech utopiti
a v klíně nalézti jak v hrobě svěží chlad!"

- Žalostné oběti s neúrodnými klíny,
kráčejte, kráčejte svou cestou do pekel!
A vnořte se v tu hloub, kde všechny lidské viny,
mrskány orkánem, jenž v nebi nevzešel,

vřou v zmatku, duníce jak bouře plná vády.
Ó, spějte, mátohy, za cíli žádostí;
vám nikdy nebude lze ukojiti hlady,
a váš trest zrodí se pak z vašich radostí.

Ve vašich jeskyních svit slunce nezasvítí.
Miasmy, proudící rozpukanými zdmi,
v nich svými pasvity tak jako lampy svítí,
pronikajíce vás hroznými parfumy.

Truchlivá neplodnost vašeho milkování
vám kůži napíná a žízeň nítí jen,
a vichr žádostí, jenž bouří bez ustání,
vám tělem lomcuje jak starým praporem.

Daleko od světa, bludné a zavržené,
kříž krážem pouštěmi jak vlci běhejte!
Svůj osud tvořte si, vy duše nezřízené,
a před nekonečnem svých niter prchejte!


Přeložil Svatopluk KadlecVysvětlivky:
Jedna z odsouzených básní.


www.baudelaire.cz :: Since 2002 :: Based On Layout Designed By Danny Is On Fire Productions © 2006