Charles Baudelaire :: svět prokletého básníka :: Poezie a próza
Úvodní stránka  |  Poezie a próza  |  Život v datech  |  Galerie  |  Citáty a glosy  |  Téma Baudelaire  |  Odkazy
English version  |  Version Française

české překlady

» Květy zla «

Věnování
Předmluva

Spleen a Ideál
Žehnání
Albatros
Vzlétání
Spojitosti
Miluji vzpomínku
Majáky
Nemocná Musa
Prodejná Musa
Nehodný mnich
Nepřítel
Osud
Minulý život
Cikáni na cestách
Člověk a Moře
Don Juan v Podsvětí
Ztrestání Pýchy
Krása
Ideál
Obryně
Maska
Hymna na Krásu
Klenoty
Exotický parfum
Vlas
Ó, já tě zbožňuji
Ty, ženo nečistá
Sed non satiata
V těch šatech vlnivých
Tancující had
Mršina
De profundis clamavi
Upír
Lethe
Spě s hroznou židovkou
Pohrobní výčitka
Kočka
Duellum
Balkon
Posedlý
Fantom
Ty verše dávám ti
Semper eadem
Ona celá
Co jenom povíš dnes
Živá pochodeň
Té, která je příliš veselá
Zvratnost
Zpověď
Svítání v duši
Harmonie večera
Lahvička
Jed
Kalné nebe
Kočka
Krásná loď
Vyzvání na cestu
Nenapravitelné
Rozhovor
Podzimní zpěv
Jedné Madoně
Odpolední píseň
Sisina
Jedné kreolské dámě
Moesta et errabunda
Strašidlo
Podzimní sonet
Smutek Luny
Kočky
Sovy
Dýmka
Hudba
Hrobka prokletého básníka
Fantastická rytina
Veselý mrtvý
Sud Záště
Puklý zvon
Spleen
Spleen
Spleen
Spleen
Posedlost
Touha po Nicotě
Alchymie Bolesti
Sympatická Hrůza
Modlitba pohanova
Poklop
Půlnoční zpytování
Smutný madrigal
Varovatel
Vzpurník
Velmi daleko
Strž
Nářek Ikarův
Rozjímání
Heautontimorumenos
Nezměnitelné
Hodiny

Pařížské obrazy
Krajina
Slunce
Uražená Luna
Rusovlasé žebračce
Labuť
Sedm starců
Stařenky
Slepci
Jedné kolemjdoucí
Pracující kostlivec
Soumrak
Hra
Tanec kostlivců
Láska ke Lži
Já v duchu stále zřím
Té chůvě
Mlhy a deště
Pařížský sen
Svítání

Víno
Duše vína
Víno hadrářů
Víno vrahovo
Víno samotářovo
Víno milenců

Květy zla
Epigraf k odsouzené knize
Záhuba
Mučednice
Lesbos
Prokleté ženy
Prokleté ženy
Dvě hodné sestřičky
Krvavé zřídlo
Alegorie
Beatrice
Proměny Upírovi
Cesta na Kytheru
Amor a Lebka

Vzpoura
Zapření svatého Petra
Abel a Kain
Litanie k Satanovi

Smrt
Smrt milenců
Smrt chudých
Smrt umělců
Konec dne
Sen zvědavcův
Cesta

Doplňky
Théodoru de Banville
Dýmka Míru

Tříšť
Západ Romantického slunce

Galanterie
Vodotrysk
Bertiny oči
Hymna
Nápovědi obličeje
Šereda
Franciscae meae laudes

Epigrafy
Verše k portrétu Honoré Daumiera
Lola de Valence
Na Tassa ve vězení

Rozmanité básně
Hlas
» Netušené «
Výkupné
Jedné Malabarance

Buffonerie
Na debut Aminy Boschetti v divadle de la Monnaie v Bruselu
O jednom dotěravci
Laškovná hospůdka
Epilog

Malé básně v próze

Báseň o hašiši

Fanfarlo

Důvěrný deník


originale française

Les fleurs du mal

Petits poemes en prose

La Fanfarlo


Baudelaire in English

The Flowers of Evil

Prose Poems

Fanfarlo
Navštivte

Malý koutek poezie

Malý koutek poezie


Baudelaire


Květy zla

Previous    Next


Netušené

Harpagon, sedící nad otcem ve mdlobě,
si řekl, zře ty rty, již jaté zsinalostí:
"Na půdě budeme mít někde v zásobě,
já doufám, starých prken dosti!"

Sníc Celimena dí: "Jsem v srdci nevinná
a Bůh mě obdařil pak také sličnou tváří."
Má srdce zatvrdlé, jak maso z komína,
v plamenech věčných, kde se škvaří!

Novinář, za maják se pyšně mající,
se táže chudáka, jejž ponořil v tmy stínů:
"Kde vidíš, že tu je ten tvůrce Krásy, rci,
ten Mstitel křivd, jejž slavíš, synu?"

Nejlépe tu však znám jednoho chlípníka,
jenž ve dne v noci vždy jen zívá, lká a kvílí
a stále bezmocně se, hejsek, zaříká:
"Já chci žít ctnostně - v malé chvíli!"

"Je zralý, proklatec!" dí šeptem orloj teď.
"Já tělu mrzkému to darmo opakuji.
On člověk slep a hluch a sláb je jako zeď,
hlodaná hmyzem, jenž v ní bují!"

A pak se zjeví Kdos, jejž nikdo nechtěl znát,
a zpupně poví všem, pln kruté jizlivosti:
"Nepřijímali jste z kalichu mého snad
při bujné Černé mši již dosti?

Mně každý ráčil chrám v svém srdci vystavět
a tajně celoval můj zadek bez ostychu!
Poznejte Satana, hnusného jako svět,
po jeho vítězném zlém smíchu!

Myslili byste si, žasnoucÍ pokrytci,
že lze se Mistru smát, že dá kdy šálit sebe?
Že obojího tu lze prostě dosíci,
jak bohatství, tak také Nebe?

Vždyť lovci, číhá-li, v tmě mrzna do kostí,
se musí dostat přec vždy zvěře za čekanou.
Chci vzít vás, druhové mé smutné radosti,
houštinou houští nevídanou,

nejhustší houštinou jak země, tak i skal,
horami popelu, co jste tu nastřádali,
v hrad velký jako já a pevný jako val,
jenž není jistě z křehké skály;

on z Hříchu lidského je přece zbudován
a sídlí v něm můj žal, má pýcha a má sláva!
A zatím Anděl již na hůrách, kde má stan,
svou zlatou troubu rozehrává,

vítězství hláse těch, jejichžto srdce rce:
"Dík, Pane, za Tvůj bič, dík, Otče, za bolesti!
Má duše není tu jen hračkou v ruce Tvé,
bezmezná Tvoje moudrost jesti!"

V těch slavných večerech o vinobraní hůr
zní trouba vždycky tak, že její libé pění
se do těch, k jejichž cti a chvále zved' ji Kůr,
vsakuje jako zanícení.


Přeložil Svatopluk Kadlec


originale française: L'Imprévu

Budelaire in English: The Unforeseen


www.baudelaire.cz :: Since 2002 :: Based On Layout Designed By Danny Is On Fire Productions © 2006