Charles Baudelaire :: svět prokletého básníka :: Poezie a próza
Úvodní stránka  |  Poezie a próza  |  Život v datech  |  Galerie  |  Citáty a glosy  |  Téma Baudelaire  |  Odkazy
English version  |  Version Française

české překlady

» Květy zla «

Věnování
Předmluva

Spleen a Ideál
Žehnání
Albatros
Vzlétání
Spojitosti
Miluji vzpomínku
Majáky
Nemocná Musa
Prodejná Musa
Nehodný mnich
Nepřítel
Osud
Minulý život
Cikáni na cestách
Člověk a Moře
Don Juan v Podsvětí
Ztrestání Pýchy
Krása
Ideál
Obryně
Maska
Hymna na Krásu
Klenoty
Exotický parfum
Vlas
Ó, já tě zbožňuji
Ty, ženo nečistá
Sed non satiata
V těch šatech vlnivých
Tancující had
Mršina
De profundis clamavi
Upír
Lethe
Spě s hroznou židovkou
Pohrobní výčitka
Kočka
Duellum
Balkon
Posedlý
Fantom
Ty verše dávám ti
Semper eadem
Ona celá
Co jenom povíš dnes
Živá pochodeň
Té, která je příliš veselá
Zvratnost
Zpověď
Svítání v duši
Harmonie večera
Lahvička
Jed
Kalné nebe
Kočka
Krásná loď
Vyzvání na cestu
Nenapravitelné
Rozhovor
Podzimní zpěv
Jedné Madoně
Odpolední píseň
Sisina
Jedné kreolské dámě
Moesta et errabunda
Strašidlo
Podzimní sonet
Smutek Luny
Kočky
Sovy
Dýmka
Hudba
Hrobka prokletého básníka
Fantastická rytina
Veselý mrtvý
Sud Záště
Puklý zvon
Spleen
Spleen
Spleen
Spleen
Posedlost
Touha po Nicotě
Alchymie Bolesti
Sympatická Hrůza
Modlitba pohanova
Poklop
Půlnoční zpytování
Smutný madrigal
Varovatel
Vzpurník
Velmi daleko
Strž
Nářek Ikarův
Rozjímání
Heautontimorumenos
Nezměnitelné
Hodiny

Pařížské obrazy
Krajina
Slunce
Uražená Luna
Rusovlasé žebračce
Labuť
Sedm starců
Stařenky
Slepci
Jedné kolemjdoucí
Pracující kostlivec
» Soumrak «
Hra
Tanec kostlivců
Láska ke Lži
Já v duchu stále zřím
Té chůvě
Mlhy a deště
Pařížský sen
Svítání

Víno
Duše vína
Víno hadrářů
Víno vrahovo
Víno samotářovo
Víno milenců

Květy zla
Epigraf k odsouzené knize
Záhuba
Mučednice
Lesbos
Prokleté ženy
Prokleté ženy
Dvě hodné sestřičky
Krvavé zřídlo
Alegorie
Beatrice
Proměny Upírovi
Cesta na Kytheru
Amor a Lebka

Vzpoura
Zapření svatého Petra
Abel a Kain
Litanie k Satanovi

Smrt
Smrt milenců
Smrt chudých
Smrt umělců
Konec dne
Sen zvědavcův
Cesta

Doplňky
Théodoru de Banville
Dýmka Míru

Tříšť
Západ Romantického slunce

Galanterie
Vodotrysk
Bertiny oči
Hymna
Nápovědi obličeje
Šereda
Franciscae meae laudes

Epigrafy
Verše k portrétu Honoré Daumiera
Lola de Valence
Na Tassa ve vězení

Rozmanité básně
Hlas
Netušené
Výkupné
Jedné Malabarance

Buffonerie
Na debut Aminy Boschetti v divadle de la Monnaie v Bruselu
O jednom dotěravci
Laškovná hospůdka
Epilog

Malé básně v próze

Báseň o hašiši

Fanfarlo

Důvěrný deník


originale française

Les fleurs du mal

Petits poemes en prose

La Fanfarlo


Baudelaire in English

The Flowers of Evil

Prose Poems

Fanfarlo
Navštivte

Malý koutek poezie

Malý koutek poezie


Baudelaire


Květy zla

Previous    Next


Soumrak

Hle, večer líbezný, ten přítel zlosynů,
jak spolupachatel se plíží ve stínu.
Nebe se zavírá jak klenba, plno tmění,
a člověk zneklidněn se v dravé zvíře mění.

Ó milý večere, ty, kterého si přál,
kdo nelže říkaje: "Já dneska pracoval!"
Toť večer laskavý, jenž ulehčení skýtá
všem duchům zmořeným, jež trápí bolest lítá,
zarytým učencům, když hlava třeští jim,
a zbitým dělníkům, když dojdou k postelím.

Než tu se vzbouzejí zlí běsi, přes den spící,
víříce v povětří jak sprostí obchodníci,
a zticha vrážejí do oken v uličkách,
kde rozsvěcuje se lstná Prostituce v tmách
a bliká světlem lamp, v něž bije vítr sviště.
Otvírá východy tak jako mraveniště.
A jako nepřítel, jenž k výpadu se zved',
svou tajnou pěšinku si razí dravě vpřed.

Po městě neřesti se drze hemží všade
jak červ, jenž Člověku krm jeho jídla krade.
Chvílemi slyšet je syčení kuchyní,
ryk hlasů z divadel či hudby ze síní.
Šumící kavárny, kde lidé hrou se mámí,
se plní šejdíři a s nimi nevěstkami,
a chtiví lupiči bez všeho ostychu
se brzo dají též v svou práci potichu
a budou páčit v tmách dveře a pokladnice,
by mohli pár dní žít a obléc' milostnice.

Teď, za těch krutých chvil, se však, má duše,
vzmuž a zavři pevně sluch těm jekům jako nůž!
Toť smutná hodina, kdy nejvíc trpí choří.
Posupná temná noc jim v hrdla drápy noří,
a oni končí dny a jdou tmou hrobu vstříc,
plníce chroptěním zdi přísných nemocnic.
Víc jich si navečer, když modré nebe tmí se,
již nikdy nesedne se svými doma k míse.

Většině teplý krb byl ještě neznám však,
většina nežila a již tu zmírá tak!


Přeložil Svatopluk Kadlec


originale française: XCV. Le Crépuscule du Soir

Budelaire in English: Dusk


www.baudelaire.cz :: Since 2002 :: Based On Layout Designed By Danny Is On Fire Productions © 2006