Charles Baudelaire :: svět prokletého básníka :: Poezie a próza
Úvodní stránka  |  Poezie a próza  |  Život v datech  |  Galerie  |  Citáty a glosy  |  Téma Baudelaire  |  Odkazy
English version  |  Version Française

české překlady

» Květy zla «

Věnování
Předmluva

Spleen a Ideál
Žehnání
Albatros
Vzlétání
Spojitosti
Miluji vzpomínku
Majáky
Nemocná Musa
Prodejná Musa
Nehodný mnich
Nepřítel
Osud
Minulý život
Cikáni na cestách
Člověk a Moře
Don Juan v Podsvětí
Ztrestání Pýchy
Krása
Ideál
Obryně
Maska
Hymna na Krásu
Klenoty
Exotický parfum
Vlas
Ó, já tě zbožňuji
Ty, ženo nečistá
Sed non satiata
V těch šatech vlnivých
Tancující had
Mršina
De profundis clamavi
Upír
Lethe
Spě s hroznou židovkou
Pohrobní výčitka
Kočka
Duellum
Balkon
Posedlý
Fantom
Ty verše dávám ti
Semper eadem
Ona celá
Co jenom povíš dnes
Živá pochodeň
Té, která je příliš veselá
Zvratnost
Zpověď
Svítání v duši
Harmonie večera
Lahvička
Jed
Kalné nebe
Kočka
Krásná loď
Vyzvání na cestu
Nenapravitelné
Rozhovor
Podzimní zpěv
Jedné Madoně
Odpolední píseň
Sisina
Jedné kreolské dámě
Moesta et errabunda
Strašidlo
Podzimní sonet
Smutek Luny
Kočky
Sovy
Dýmka
Hudba
Hrobka prokletého básníka
Fantastická rytina
Veselý mrtvý
Sud Záště
Puklý zvon
Spleen
Spleen
Spleen
Spleen
Posedlost
Touha po Nicotě
Alchymie Bolesti
Sympatická Hrůza
Modlitba pohanova
Poklop
Půlnoční zpytování
Smutný madrigal
Varovatel
Vzpurník
Velmi daleko
Strž
Nářek Ikarův
Rozjímání
Heautontimorumenos
Nezměnitelné
Hodiny

Pařížské obrazy
Krajina
Slunce
Uražená Luna
Rusovlasé žebračce
Labuť
» Sedm starců «
Stařenky
Slepci
Jedné kolemjdoucí
Pracující kostlivec
Soumrak
Hra
Tanec kostlivců
Láska ke Lži
Já v duchu stále zřím
Té chůvě
Mlhy a deště
Pařížský sen
Svítání

Víno
Duše vína
Víno hadrářů
Víno vrahovo
Víno samotářovo
Víno milenců

Květy zla
Epigraf k odsouzené knize
Záhuba
Mučednice
Lesbos
Prokleté ženy
Prokleté ženy
Dvě hodné sestřičky
Krvavé zřídlo
Alegorie
Beatrice
Proměny Upírovi
Cesta na Kytheru
Amor a Lebka

Vzpoura
Zapření svatého Petra
Abel a Kain
Litanie k Satanovi

Smrt
Smrt milenců
Smrt chudých
Smrt umělců
Konec dne
Sen zvědavcův
Cesta

Doplňky
Théodoru de Banville
Dýmka Míru

Tříšť
Západ Romantického slunce

Galanterie
Vodotrysk
Bertiny oči
Hymna
Nápovědi obličeje
Šereda
Franciscae meae laudes

Epigrafy
Verše k portrétu Honoré Daumiera
Lola de Valence
Na Tassa ve vězení

Rozmanité básně
Hlas
Netušené
Výkupné
Jedné Malabarance

Buffonerie
Na debut Aminy Boschetti v divadle de la Monnaie v Bruselu
O jednom dotěravci
Laškovná hospůdka
Epilog

Malé básně v próze

Báseň o hašiši

Fanfarlo

Důvěrný deník


originale française

Les fleurs du mal

Petits poemes en prose

La Fanfarlo


Baudelaire in English

The Flowers of Evil

Prose Poems

Fanfarlo
Navštivte

Malý koutek poezie

Malý koutek poezie


Baudelaire


Květy zla

Previous    Next


Sedm starců

(Victoru Hugovi)

Ty město kypící, ty město plné snění,
kde přízrak na chodce i za dne věsí se!
Tím cevstvem olbřímím, jež tepe bez umdlení,
kolují tajemství jak mízy pěníce.

Tak rána jednoho, kdy vlhký vzduch byl měkký,
kdy domy smutných tříd, mhou prodlužované,
v něm zpodobňovaly dva břehy vzduté řeky
a kdy - sám hercův duch, když pyšně kol se pne -

ta kalná žlutá mha dál prostor zalévala,
já, napínaje tu své čivy jako rek,
a mluvě s duší svou, jež bezmála již spala,
šel šerým předměstím, jímž třás' hřmot dvoukolek.

Vtom objevil se mi však jakýs stařec v plášti,
sám hadr, špinavý jak onen mlžný den,
jenž bez svých očí zlých, v nich planul plamen záští,
by zjeven přivolal déšť štědrých almužen.

Jako by ve žluči si smočil zřítelnici,
měl pohled, v němž tuh' mráz, zrak chladný jako led,
a jeho dlouhý vous, jak šavle tvrdě čnící,
tak jako Jidášův svou špičkou trčel vpřed.

Ne ohnut, přelomen, a tvoře svými zády
a svýma nohama tak pravý úhel pak,
měl s holí, doplňkem, jenž patřil dohromady,
podivné vzezření a chůzi, ubožák,

chromého čtvernožce či žida o třech tlapách.
Šel, zabřídaje v sníh a bláto ulice,
jako by mrtvé snad byl drtil, v těžkých křápách,
nikoli netečně, spíš nepřátelsky zře.

Av patách šel mu druh: vous, oko, hřbet, hůl, cáry,
vše, dvojník stoletý z týchž pekel, měl tu s ním,
a obě strašidla, tak hrozná svými tvary,
týmž krokem se brala za svým cílem neznámým.

Jakému spiknutí jsem tu byl vydán, Bože?
A jaký krutý los si ráčil se mnou hrát?
Ten stařec zlověstný, před zrakem se mi množe,
se mně pak objevil, čas k času, sedmkrát!

Nechť ten, kdo směje se zde mému nepokoji
a necítí ten strach, co mne jal před nimi,
jen ráčí uvážit, že přes vši sešlost svoji
ti hrozní netvoři se zdáli věčnými.

Zda moh' bych, nezemřev, tak patřit na osmého,
krutého dvojníka, v němž Osud smál se mně,
hnusného Fénixe, syna a otce svého?
- Odvrátil jsem se radš od spřeže pekelné.

Se vztekem opilců, vše se dvakrát jeví,
já domů vrátil se a zavřel za sebou,
žhna prudkou horečkou a trpě bez úlevy,
rozjitřen záhadou a absurdností tou!

Můj rozum marně chtěl se dostat na pevninu,
úsilí jeho tu mařila bouře hned,
má duše tančila, loď bez stěžnoví, v stínu
- po moři strašlivém bez břehů na dohled!


Přeložil Svatopluk Kadlec


Další dostupné překlady:
Ivan Slavík - Sedm starců

originale française: XC. Les Sept Vieillards

Budelaire in English: The Seven Old Man


www.baudelaire.cz :: Since 2002 :: Based On Layout Designed By Danny Is On Fire Productions © 2006