Charles Baudelaire :: svět prokletého básníka :: Poezie a próza
Úvodní stránka  |  Poezie a próza  |  Život v datech  |  Galerie  |  Citáty a glosy  |  Téma Baudelaire  |  Odkazy
English version  |  Version Française

české překlady

» Květy zla «

Věnování
Předmluva

Spleen a Ideál
Žehnání
Albatros
Vzlétání
Spojitosti
Miluji vzpomínku
Majáky
Nemocná Musa
Prodejná Musa
Nehodný mnich
Nepřítel
Osud
Minulý život
Cikáni na cestách
Člověk a Moře
Don Juan v Podsvětí
Ztrestání Pýchy
Krása
Ideál
Obryně
Maska
Hymna na Krásu
Klenoty
Exotický parfum
Vlas
Ó, já tě zbožňuji
Ty, ženo nečistá
Sed non satiata
V těch šatech vlnivých
Tancující had
Mršina
De profundis clamavi
Upír
Lethe
Spě s hroznou židovkou
Pohrobní výčitka
Kočka
Duellum
Balkon
Posedlý
» Fantom «
Ty verše dávám ti
Semper eadem
Ona celá
Co jenom povíš dnes
Živá pochodeň
Té, která je příliš veselá
Zvratnost
Zpověď
Svítání v duši
Harmonie večera
Lahvička
Jed
Kalné nebe
Kočka
Krásná loď
Vyzvání na cestu
Nenapravitelné
Rozhovor
Podzimní zpěv
Jedné Madoně
Odpolední píseň
Sisina
Jedné kreolské dámě
Moesta et errabunda
Strašidlo
Podzimní sonet
Smutek Luny
Kočky
Sovy
Dýmka
Hudba
Hrobka prokletého básníka
Fantastická rytina
Veselý mrtvý
Sud Záště
Puklý zvon
Spleen
Spleen
Spleen
Spleen
Posedlost
Touha po Nicotě
Alchymie Bolesti
Sympatická Hrůza
Modlitba pohanova
Poklop
Půlnoční zpytování
Smutný madrigal
Varovatel
Vzpurník
Velmi daleko
Strž
Nářek Ikarův
Rozjímání
Heautontimorumenos
Nezměnitelné
Hodiny

Pařížské obrazy
Krajina
Slunce
Uražená Luna
Rusovlasé žebračce
Labuť
Sedm starců
Stařenky
Slepci
Jedné kolemjdoucí
Pracující kostlivec
Soumrak
Hra
Tanec kostlivců
Láska ke Lži
Já v duchu stále zřím
Té chůvě
Mlhy a deště
Pařížský sen
Svítání

Víno
Duše vína
Víno hadrářů
Víno vrahovo
Víno samotářovo
Víno milenců

Květy zla
Epigraf k odsouzené knize
Záhuba
Mučednice
Lesbos
Prokleté ženy
Prokleté ženy
Dvě hodné sestřičky
Krvavé zřídlo
Alegorie
Beatrice
Proměny Upírovi
Cesta na Kytheru
Amor a Lebka

Vzpoura
Zapření svatého Petra
Abel a Kain
Litanie k Satanovi

Smrt
Smrt milenců
Smrt chudých
Smrt umělců
Konec dne
Sen zvědavcův
Cesta

Doplňky
Théodoru de Banville
Dýmka Míru

Tříšť
Západ Romantického slunce

Galanterie
Vodotrysk
Bertiny oči
Hymna
Nápovědi obličeje
Šereda
Franciscae meae laudes

Epigrafy
Verše k portrétu Honoré Daumiera
Lola de Valence
Na Tassa ve vězení

Rozmanité básně
Hlas
Netušené
Výkupné
Jedné Malabarance

Buffonerie
Na debut Aminy Boschetti v divadle de la Monnaie v Bruselu
O jednom dotěravci
Laškovná hospůdka
Epilog

Malé básně v próze

Báseň o hašiši

Fanfarlo

Důvěrný deník


originale française

Les fleurs du mal

Petits poemes en prose

La Fanfarlo


Baudelaire in English

The Flowers of Evil

Prose Poems

Fanfarlo
Navštivte

Malý koutek poezie

Malý koutek poezie


Baudelaire


Květy zla

Previous    Next


Fantóm

I. Temnoty

Pod klenbou běd, vše temnem skrývající,
kam vůle Osudu mne zaklela,
kam nesmí záře slunce veselá,
kde jsem jen s Nocí, truchlou společnicí,

sám, jako malíř, jejž Bůh jízlivý
v temnotách - běda! - malovati nutí,
a propadaje kouzlu chmurných chutí,
patřím, jak srdce mé se v pánvi chví -

vytryskne a již v šíř se rozednívá,
milostí planouc, duha přeskvělá.
Ta chůze orientálská - tak snivá -

teď už ji vidím blízko docela -
nikoli - není možno pochybiti:
toť Ona, černá a přec tiše svítí.


II. Parfém

Čtenáři, zdaž jsi někdy vdechoval,
pozvolným výdechem se opájeje,
dým kadidla, jenž kostelem se chvěje,
či pižma pach, jenž v sáčku vyvětral?

Jak hluboké to kouzlo magické je,
jímž v přítomnost se vrací přešlá dál!
Milenec nad tělem, jež zbožňoval,
dech květů cítí, tam se navraceje.

Ten poddajný a tíhy plný vlas
jak pižmem voněl nebo pryskyřicí,
pach plavý vlál z něj kol a vzrušující,

a její mušelín či samet zas,
jímž hluboce dech mládí čistý provál,
kožešin parfém dravý vybavoval.


III. Rám

Jak v krásném rámu vyzní výrazněji
obraz, jenž jinak udivoval vás,
jako by kouzlem obepjal jej pás,
jenž poutá přírodu co hráze její -

tak kov i zlacení se odrážejí
co živý rámec jejích vzácných krás.
Bez stínu hoří její plný jas,
vše prostě jako rámec lemuje ji.

Ba, řek bys častokrát, že myslí si:
Vše miluje mne; záchvěv jakýsi
vášnivě vzplál v ní, vnořovala-li

své tělo v líbající hedvábí,
a každý pohyb - zrychlený či pomalý -
měl dětsky opičácké půvaby.


IV. Portrét

Nemoc a smrt - toť popel, v kterém hasne
celý ten oheň, který pro nás kdysi plál.
Ty oči veliké - tak něžně krásné -
ta ústa, v nichž jsem srdcem utkvíval,

ty polibky, jež nad balzám mi byly,
pohled, snad jasnější než den -
to vše je pryč - má duše kvílí!
Trojbarvý, zbledlý obraz zbyl tu jen,

jenž jako já - kdes stranou odumírá,
a který Čas, ten starý, krutý běs,
co ráno drsnou perutí svou stírá.

Však - vrahu života i Múz - to věz,
že nikdy nemůžeš mé duši vzíti,
co bylo světlem mým a slávou žití.


Přeložil Zdeněk Kalista


originale française: XXXVIII. Un Fantôme

Budelaire in English: A Phantom


www.baudelaire.cz :: Since 2002 :: Based On Layout Designed By Danny Is On Fire Productions © 2006