Charles Baudelaire :: svět prokletého básníka :: Poezie a próza
Úvodní stránka  |  Poezie a próza  |  Život v datech  |  Galerie  |  Citáty a glosy  |  Téma Baudelaire  |  Odkazy
English version  |  Version Française

české překlady

» Květy zla «

Věnování
Předmluva

Spleen a Ideál
Žehnání
Albatros
Vzlétání
Spojitosti
Miluji vzpomínku
Majáky
Nemocná Musa
Prodejná Musa
Nehodný mnich
Nepřítel
Osud
Minulý život
Cikáni na cestách
Člověk a Moře
Don Juan v Podsvětí
Ztrestání Pýchy
Krása
Ideál
Obryně
Maska
Hymna na Krásu
Klenoty
Exotický parfum
Vlas
Ó, já tě zbožňuji
Ty, ženo nečistá
Sed non satiata
V těch šatech vlnivých
Tancující had
Mršina
De profundis clamavi
Upír
Lethe
Spě s hroznou židovkou
Pohrobní výčitka
Kočka
Duellum
Balkon
Posedlý
Fantom
Ty verše dávám ti
Semper eadem
Ona celá
Co jenom povíš dnes
Živá pochodeň
Té, která je příliš veselá
Zvratnost
Zpověď
Svítání v duši
Harmonie večera
Lahvička
Jed
Kalné nebe
Kočka
Krásná loď
Vyzvání na cestu
Nenapravitelné
Rozhovor
Podzimní zpěv
Jedné Madoně
Odpolední píseň
Sisina
Jedné kreolské dámě
Moesta et errabunda
Strašidlo
Podzimní sonet
Smutek Luny
Kočky
Sovy
Dýmka
Hudba
Hrobka prokletého básníka
Fantastická rytina
Veselý mrtvý
Sud Záště
Puklý zvon
Spleen
Spleen
Spleen
Spleen
Posedlost
Touha po Nicotě
Alchymie Bolesti
Sympatická Hrůza
Modlitba pohanova
Poklop
Půlnoční zpytování
Smutný madrigal
Varovatel
Vzpurník
Velmi daleko
Strž
Nářek Ikarův
Rozjímání
Heautontimorumenos
Nezměnitelné
Hodiny

Pařížské obrazy
Krajina
Slunce
Uražená Luna
Rusovlasé žebračce
Labuť
» Sedm starců «
Stařenky
Slepci
Jedné kolemjdoucí
Pracující kostlivec
Soumrak
Hra
Tanec kostlivců
Láska ke Lži
Já v duchu stále zřím
Té chůvě
Mlhy a deště
Pařížský sen
Svítání

Víno
Duše vína
Víno hadrářů
Víno vrahovo
Víno samotářovo
Víno milenců

Květy zla
Epigraf k odsouzené knize
Záhuba
Mučednice
Lesbos
Prokleté ženy
Prokleté ženy
Dvě hodné sestřičky
Krvavé zřídlo
Alegorie
Beatrice
Proměny Upírovi
Cesta na Kytheru
Amor a Lebka

Vzpoura
Zapření svatého Petra
Abel a Kain
Litanie k Satanovi

Smrt
Smrt milenců
Smrt chudých
Smrt umělců
Konec dne
Sen zvědavcův
Cesta

Doplňky
Théodoru de Banville
Dýmka Míru

Tříšť
Západ Romantického slunce

Galanterie
Vodotrysk
Bertiny oči
Hymna
Nápovědi obličeje
Šereda
Franciscae meae laudes

Epigrafy
Verše k portrétu Honoré Daumiera
Lola de Valence
Na Tassa ve vězení

Rozmanité básně
Hlas
Netušené
Výkupné
Jedné Malabarance

Buffonerie
Na debut Aminy Boschetti v divadle de la Monnaie v Bruselu
O jednom dotěravci
Laškovná hospůdka
Epilog

Malé básně v próze

Báseň o hašiši

Fanfarlo

Důvěrný deník


originale française

Les fleurs du mal

Petits poemes en prose

La Fanfarlo


Baudelaire in English

The Flowers of Evil

Prose Poems

Fanfarlo
Navštivte

Malý koutek poezie

Malý koutek poezie


Baudelaire


Květy zla

Previous    Next


Sedm starců

(Victoru Hugovi)

Ó město zástupů, kde za dne sny si bloudí
A přízrak jen tak tak, že chodce nesmete!
Tak jako mízy všude mystéria proudí
Úzkými žlaby šedé metropole té.

Kdys za jitra, když teskné domy pouliční
Mha prodloužila výší mnohonásobnou,
Že zdály se jak zaplavené břehy říční
A - (dekorací aktérově duši podobnou) -

Špinavou šerou žlutí prostor zatopila,
Šel jsem jak hrdina, v svých nervech zchladlý žár,
V rozmluvě s duší svou, jež se již unavila,
Předměstím otřásaným koly těžkých kár.

Tu náhle stařec, jehož mastně žluté cáry
Měly touž barvu jako nebe deštivé,
Jehož zjev žebráka by žádal milodary,
Nebýt v těch očích jisker zloby štítivé,

Se namanul. Měl zorničky jak namočeny
V žluči, ač v žilách krev tím okem zmrazoval.
Jeho vous ježil se jak končíř nabroušený,
Takže se Jidášovu zcela podobal.

Ne ohnut, ale zlomen sotva poskakoval,
Nohy a páteř pravoúhle zkoseny,
A těžkou holí podobu svou dokresloval
Na směšnou posunčinu, pochod zmetený.

Čtvernožce nebo žida s třemi pazourami.
Tak se to ve sněhu a blátě potácel,
Jako by mrtvé rozmačkával svými křámy,
Ne divák kosmu netečný, spíš nepřítel.

Stejný šel za ním; kníry, hůl i hřbet a zraky,
Každý tah říkal, že je z téhož inferna,
Dvojčátko stoleté, ten přízrak křivolaký,
Bok po boku se ztráceli v tmu bezměrna.

Jaký to mrzký osud chce mě ponižovat
Či který komplot zlý mě na mušku si vzal?
Co minutu jsem sedmkrát zřel opakovat
Děsného starce, jenž se zmnožoval.

Ať ten, kdo vysměje se mému rozrušení
A nepocítí mráz bratrské úzkosti,
Uváží jen, že přes svůj zmar a porušení
Ty hnusné stvůry měly cosi z věčnosti!

Nezemřev, byl bych mohl hledět na osmého,
Podoby kruté, výsměšné a prokleté,
Fénixe tmy, syna i otce vzájemného? -
Raději zády k infernální smečce té!

Rozjitřen jako opilec, jenž vidí dvojmo,
Vstoupil jsem, zavřel, v citu pochmurném,
Nemocen, zkřehlý, s duší horečnou a bolnou,
Poraněn tajemstvím a tímto absurdnem.

Nadarmo rozum klíč to najít usiloval,
Matoucí bouře metala ho tam a sem,
Duch tančil, tančil, jako starý škuner ploval
Bez plachet v moři bezbřehém a obludném!


Přeložil Ivan Slavík


Další dostupné překlady:
Svatopluk Kadlec - Sedm starců

originale française: XC. Les Sept Vieillards

Budelaire in English: The Seven Old Man


www.baudelaire.cz :: Since 2002 :: Based On Layout Designed By Danny Is On Fire Productions © 2006