Charles Baudelaire :: svět prokletého básníka :: Poezie a próza
Úvodní stránka  |  Poezie a próza  |  Život v datech  |  Galerie  |  Citáty a glosy  |  Téma Baudelaire  |  Odkazy
English version  |  Version Française

české překlady

» Květy zla «

Věnování
Předmluva

Spleen a Ideál
Žehnání
Albatros
Vzlétání
Spojitosti
Miluji vzpomínku
Majáky
Nemocná Musa
Prodejná Musa
Nehodný mnich
Nepřítel
Osud
Minulý život
Cikáni na cestách
Člověk a Moře
Don Juan v Podsvětí
Ztrestání Pýchy
Krása
Ideál
Obryně
Maska
Hymna na Krásu
Klenoty
Exotický parfum
Vlas
Ó, já tě zbožňuji
Ty, ženo nečistá
Sed non satiata
V těch šatech vlnivých
Tancující had
» Mršina «
De profundis clamavi
Upír
Lethe
Spě s hroznou židovkou
Pohrobní výčitka
Kočka
Duellum
Balkon
Posedlý
Fantom
Ty verše dávám ti
Semper eadem
Ona celá
Co jenom povíš dnes
Živá pochodeň
Té, která je příliš veselá
Zvratnost
Zpověď
Svítání v duši
Harmonie večera
Lahvička
Jed
Kalné nebe
Kočka
Krásná loď
Vyzvání na cestu
Nenapravitelné
Rozhovor
Podzimní zpěv
Jedné Madoně
Odpolední píseň
Sisina
Jedné kreolské dámě
Moesta et errabunda
Strašidlo
Podzimní sonet
Smutek Luny
Kočky
Sovy
Dýmka
Hudba
Hrobka prokletého básníka
Fantastická rytina
Veselý mrtvý
Sud Záště
Puklý zvon
Spleen
Spleen
Spleen
Spleen
Posedlost
Touha po Nicotě
Alchymie Bolesti
Sympatická Hrůza
Modlitba pohanova
Poklop
Půlnoční zpytování
Smutný madrigal
Varovatel
Vzpurník
Velmi daleko
Strž
Nářek Ikarův
Rozjímání
Heautontimorumenos
Nezměnitelné
Hodiny

Pařížské obrazy
Krajina
Slunce
Uražená Luna
Rusovlasé žebračce
Labuť
Sedm starců
Stařenky
Slepci
Jedné kolemjdoucí
Pracující kostlivec
Soumrak
Hra
Tanec kostlivců
Láska ke Lži
Já v duchu stále zřím
Té chůvě
Mlhy a deště
Pařížský sen
Svítání

Víno
Duše vína
Víno hadrářů
Víno vrahovo
Víno samotářovo
Víno milenců

Květy zla
Epigraf k odsouzené knize
Záhuba
Mučednice
Lesbos
Prokleté ženy
Prokleté ženy
Dvě hodné sestřičky
Krvavé zřídlo
Alegorie
Beatrice
Proměny Upírovi
Cesta na Kytheru
Amor a Lebka

Vzpoura
Zapření svatého Petra
Abel a Kain
Litanie k Satanovi

Smrt
Smrt milenců
Smrt chudých
Smrt umělců
Konec dne
Sen zvědavcův
Cesta

Doplňky
Théodoru de Banville
Dýmka Míru

Tříšť
Západ Romantického slunce

Galanterie
Vodotrysk
Bertiny oči
Hymna
Nápovědi obličeje
Šereda
Franciscae meae laudes

Epigrafy
Verše k portrétu Honoré Daumiera
Lola de Valence
Na Tassa ve vězení

Rozmanité básně
Hlas
Netušené
Výkupné
Jedné Malabarance

Buffonerie
Na debut Aminy Boschetti v divadle de la Monnaie v Bruselu
O jednom dotěravci
Laškovná hospůdka
Epilog

Malé básně v próze

Báseň o hašiši

Fanfarlo

Důvěrný deník


originale française

Les fleurs du mal

Petits poemes en prose

La Fanfarlo


Baudelaire in English

The Flowers of Evil

Prose Poems

Fanfarlo
Navštivte

Malý koutek poezie

Malý koutek poezie


Baudelaire


Květy zla

Previous    Next


Mrcha

Vzpomeňte, duše má, co uzřeli jsme kdysi
Za jitra letních sladkých dnů:
Pěšina svedla nás před mrzké mrchy rysy
Na loži plném valounů.

S nohama ve vzduchu jak žena při souloži
A potíc jedy ze hlubin,
S nedbalým cynismem rozvírala v tom loži
Svůj břich, kde chvěl se černý plyn.

A slunce sálalo do těchto shnilých drobků,
Jak by je sžehnout chtěl ten žár
A velké přírodě navrátit v stonáobku,
Co sdružila kdys v jeden tvar.

A nebe vidělo zde tuto kostru pyšnou
Tak jako květ se rozvíjet.
Puch byl tak mohutný, že hrůzou neprodyšnou
Jste omdlévala kamsi zpět.

A mouchy bzučely na břiše shnilých kostí,
Zkad lezl černý batajón
Larv, jež se valily zahoustlou tekutostí
A rozhemžily masný tón.

Vše toto houpalo se na své vlně kruté
Či kypělo tam v jiskřičkách;
Rek bys, že tělo to, jen vágním dechem vzduté
Násobíc sebe žilo vzmach.

A hudbu podivnou svět tento vyluzoval,
Jak s větrem vada jdoucí tmou
Či zrno, které by rytmický pohyb ovál,
Když převíváš je vějačkou.

Formy se ztrácely a byly snem, jenž zdá se,
Náčrtkem líným zjevit svou
Na plátně zašlém už, a jejž snad malíř zase
Obnoví pouze vzpomínkou.

A blízko za skálou větřící fena vztekle
Nás sledovala přes tu změť,
Číhajíc na chvíli, kdy urve z kostry leklé
Kus, který pustila jen teď.

- Tak jednou také vy budete tím, co zříme:
Svinstvem, kde pro puch zajde veš,
Vy hvězdo očí mých, vy slunce bytosti mé,
Můj anděle, má vášni též!

Královno půvabů, budete stejnou, běda!
Až pomazání dá vám kněz,
Až ve hrob půjdete, kde tučný květ se zvedá,
Plesnivět mezi kosti kdes.

Nuže, ó krásko má! řekněte potom hmyzu,
Jenž sežere vás v polibcích,
Že zachoval jsem tvar i božskou tresť, tu mízu
Všech rozložených lásek svých!


Přeložil Vladimír Holan


originale française: XXIX. Une Charogne

Budelaire in English: A Carcass


www.baudelaire.cz :: Since 2002 :: Based On Layout Designed By Danny Is On Fire Productions © 2006