Charles Baudelaire :: svět prokletého básníka :: Poezie a próza
Úvodní stránka  |  Poezie a próza  |  Život v datech  |  Galerie  |  Citáty a glosy  |  Téma Baudelaire  |  Odkazy
English version  |  Version Française

české překlady

» Květy zla «

Věnování
Předmluva

Spleen a Ideál
Žehnání
Albatros
Vzlétání
Spojitosti
Miluji vzpomínku
Majáky
Nemocná Musa
Prodejná Musa
Nehodný mnich
Nepřítel
Osud
Minulý život
Cikáni na cestách
Člověk a Moře
Don Juan v Podsvětí
Ztrestání Pýchy
Krása
Ideál
Obryně
Maska
Hymna na Krásu
Klenoty
Exotický parfum
Vlas
Ó, já tě zbožňuji
Ty, ženo nečistá
Sed non satiata
V těch šatech vlnivých
Tancující had
Mršina
De profundis clamavi
Upír
Lethe
Spě s hroznou židovkou
Pohrobní výčitka
Kočka
Duellum
Balkon
Posedlý
Fantom
Ty verše dávám ti
Semper eadem
Ona celá
Co jenom povíš dnes
Živá pochodeň
Té, která je příliš veselá
Zvratnost
Zpověď
Svítání v duši
Harmonie večera
Lahvička
Jed
Kalné nebe
Kočka
Krásná loď
Vyzvání na cestu
Nenapravitelné
Rozhovor
Podzimní zpěv
Jedné Madoně
Odpolední píseň
Sisina
Jedné kreolské dámě
Moesta et errabunda
Strašidlo
Podzimní sonet
Smutek Luny
Kočky
Sovy
Dýmka
Hudba
Hrobka prokletého básníka
Fantastická rytina
Veselý mrtvý
Sud Záště
Puklý zvon
Spleen
Spleen
Spleen
Spleen
Posedlost
Touha po Nicotě
Alchymie Bolesti
Sympatická Hrůza
Modlitba pohanova
Poklop
Půlnoční zpytování
Smutný madrigal
Varovatel
Vzpurník
Velmi daleko
Strž
Nářek Ikarův
Rozjímání
Heautontimorumenos
Nezměnitelné
Hodiny

Pařížské obrazy
Krajina
Slunce
Uražená Luna
Rusovlasé žebračce
Labuť
Sedm starců
Stařenky
Slepci
Jedné kolemjdoucí
Pracující kostlivec
Soumrak
Hra
Tanec kostlivců
Láska ke Lži
Já v duchu stále zřím
Té chůvě
Mlhy a deště
Pařížský sen
Svítání

Víno
Duše vína
Víno hadrářů
» Víno vrahovo «
Víno samotářovo
Víno milenců

Květy zla
Epigraf k odsouzené knize
Záhuba
Mučednice
Lesbos
Prokleté ženy
Prokleté ženy
Dvě hodné sestřičky
Krvavé zřídlo
Alegorie
Beatrice
Proměny Upírovi
Cesta na Kytheru
Amor a Lebka

Vzpoura
Zapření svatého Petra
Abel a Kain
Litanie k Satanovi

Smrt
Smrt milenců
Smrt chudých
Smrt umělců
Konec dne
Sen zvědavcův
Cesta

Doplňky
Théodoru de Banville
Dýmka Míru

Tříšť
Západ Romantického slunce

Galanterie
Vodotrysk
Bertiny oči
Hymna
Nápovědi obličeje
Šereda
Franciscae meae laudes

Epigrafy
Verše k portrétu Honoré Daumiera
Lola de Valence
Na Tassa ve vězení

Rozmanité básně
Hlas
Netušené
Výkupné
Jedné Malabarance

Buffonerie
Na debut Aminy Boschetti v divadle de la Monnaie v Bruselu
O jednom dotěravci
Laškovná hospůdka
Epilog

Malé básně v próze

Báseň o hašiši

Fanfarlo

Důvěrný deník


originale française

Les fleurs du mal

Petits poemes en prose

La Fanfarlo


Baudelaire in English

The Flowers of Evil

Prose Poems

Fanfarlo
Navštivte

Malý koutek poezie

Malý koutek poezie


Baudelaire


Květy zla

Previous    Next


Víno vrahovo

Má žena mrtva, volný jsem.
Po chuti mohu zpít se dnes.
Když vracel jsem se bez peněz,
drásala nervy pokřikem.

Jsem nyní šťastný jako král.
Vzduch čistý je a nebe jasné.
My měli léto takto krásné,
když jsem si ji zamiloval.

Tu žízeň zlou, jež hrdlo svírá,
bych mohl nějak ukojit,
co pojme její hrob, bych pít
já musil vína; toť už míra:

neb do studně jsem hodil ženu,
a dokonce jsem svrhl s ní
kameny těžké z roubení.
- Budu-li moci, zapomenu!

Ve jménu přísah milosti,
z jejichž nic nevyprostí pout,
bychom se mohli dohodnout,
jak v čas své opojenosti,

já schůzku žádal umíněně
na pusté cestě a už v šeru.
A ona přišla. Blázen věru!
Jsme všichni blázni víc či méně!

Doposud krásná ještě byla,
ač unavená. A já měl
rád přespříliš ji! Tož jsem děl:
Čas, s žitím bys se rozloučila!

To nepochopí nikdo z nich.
Pomyslí zpitá rota líná
na to, jak činit rubáš z vína
za nocí svojich churavých?

Nezranitelná tato cháska,
jež bezcitná je jako stroj,
ni v zimy chlad ni v léta znoj
neznala, co je pravá láska,

s proklatou očarovaností,
s pekelným průvodem, jenž mámí,
s lahvičkou jedu, se slzami,
s chřestotem okovů a kostí!

Sám, svoboden jsem nyní rázem!
Propiji střízlivosti zbytek.
Pak bez strachu a bez výčitek
ulehnu sobě někam na zem

a budu spáti jako pes!
Vůz nákladní s těžkými koly
s kamením, s hnojem odkudkoli,
rozdrtit může vagon dnes

mou hříšnou hlavu bez váhání,
jím ve dvé rozkrájen být mohu,
směti se tomu jako Bohu,
jak Dáblu, jako Přijímání.


Přeložil Viktor Dyk


originale française: CVI. Le Vin de l'assassin

Budelaire in English: The Murderer's Wine


www.baudelaire.cz :: Since 2002 :: Based On Layout Designed By Danny Is On Fire Productions © 2006